Polityka prywatności

Właścicielem serwisu Pierwotny Zmysł jest Cyprian Szewczak, który jest administratorem Twoich danych osobowych.

Przyjęliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje zebrane przez Pierwotny Zmysł, a także określa powody, dla których musimy gromadzić określone dane osobowe na Twój temat. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Pierwotny Zmysł należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Dbamy o Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się do zagwarantowania ich poufności i bezpieczeństwa.

Dane osobowe, które zbieramy:

Gdy odwiedzasz Pierwotny Zmysł, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych zainstalowanych na Twoim urządzeniu plikach cookies. Ponadto, gdy przeglądasz witrynę, zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie strony internetowe lub wyszukiwane hasła odsyłają Cię do witryny i jak wchodzisz w interakcję z witryną. Te automatycznie zbierane informacje nazywamy „Informacjami o urządzeniu”. Ponadto możemy gromadzić dane osobowe, które nam przekazujesz (w tym między innymi imię, nazwisko, adres, informacje dotyczące płatności itp.) podczas rejestracji, aby móc zrealizować umowę.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo danych klientów, w związku z czym możemy przetwarzać tylko minimalną ilość danych użytkownika, tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne do utrzymania serwisu. Informacje zbierane automatycznie służą wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz do ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu. Te informacje statystyczne nie są w inny sposób agregowane w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możesz odwiedzić witrynę bez informowania nas, kim jesteś lub ujawniania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych funkcji serwisu, chcesz otrzymywać nasz newsletter lub podać inne dane poprzez wypełnienie formularza, możesz podać nam dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, organizacji, tel. Możesz zrezygnować z udostępniania nam swoich danych osobowych, ale wtedy możesz nie mieć możliwości skorzystania z niektórych funkcji serwisu. Na przykład nie będziesz mógł otrzymywać naszego Newslettera ani kontaktować się z nami bezpośrednio ze strony internetowej. Użytkowników, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, zapraszamy do kontaktu poprzez autorzmysl@gmail.com.

Twoje prawa:

  • Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, masz następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

Prawo do informacji.

  • Prawo dostępu.

  • Prawo do sprostowania.

  • Prawo do usunięcia.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania.

  • Prawo do przenoszenia danych.

  • Prawo do sprzeciwu.

  • Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Ponadto, jeśli jesteś mieszkańcem Europy, zauważamy, że przetwarzamy Twoje dane w celu wypełnienia umów, które możemy z Tobą zawrzeć (na przykład, jeśli składasz zamówienie za pośrednictwem witryny) lub w inny sposób w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Linki do innych stron internetowych:

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za takie inne strony internetowe lub praktyki w zakresie prywatności stron trzecich. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas opuszczania naszej witryny i przeczytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej witryny, która może gromadzić dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji:

Zabezpieczamy informacje, które udostępniasz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych pod naszą kontrolą i opieką. Nie można jednak zagwarantować żadnej transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową.

Ujawnienie prawne:

Ujawnimy wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego, oraz gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, prowadzić dochodzenie w sprawie oszustwa lub odpowiedzieć na żądanie rządu.

Informacje kontaktowe:

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej polityki lub chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z indywidualnymi prawami i Twoimi danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres pierwotnyzmysl@gmail.com.